0:00/???
  1. Fear a' Bháta

From the recording Fear a' Bháta

Lyrics

Fear a’ bháta
 
Théid mé suas ar an chnoc is airde,
Féach an bhfeic mé fear an bháta.
An dtig thú anocht, nó an dtig thú amárach?
Nó muna dtig thú idir is trua atá mé.
 
A fhir an bháta, is na hó-ró eile,
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú.
 
Tá mo chroíse briste, brúite,
Is tric na deoir a rith bho mo shúilean.
An dtig thú inniú nó am bidh mé dúil leat,
Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?
 
A fhir an bháta, is na hó-ró eile,
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú.
 
Thug mé gaol dhuit is chan fhéad mé athrú,
Cha gaol bliana, is cha gaol ráithe,
Acht gaol ó thoiseacht, nuair bhá mé ‘mo pháiste,
’s nach seasc a choíche mé ‘gus chloigh an bás mé.
 
A fhir an bháta, is na hó-ró eile,
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú.
 
 
 
 
I went up to the highest hill,
To see if I could find the boatman.
Will you be coming tonight, or will you come tomorrow?
I shall be sad if you do not come either way.
 
Oh boatman, and it’s hó-ró ela,
My fond farewell to you every place that you go.
 
My heart is broken and weary,
The tears run quick from my eyes,
Will you be coming today, 
or whatever time you wish,
Or will I shut the door with a tired sigh?
 
Oh boatman, and it’s hó-ró ela,
My fond farewell to you every place that you go.
 
I have had a relationship with you that I cannot change,
Not one for a year, nor of prosperity,
But from the beginning when I was a child, 
I wasn’t a barren bride, and I will be true to death.
 
Oh boatman, and it’s hó-ró ela,
My fond farewell to you every place that you go.